ערב יוגת פנים

נשמע מושלם! אבל יש לי עוד כמה שאלות