Integrative skincare


לילי קאי נולדה מתוך הצורך והאמונה שלא לכולנו אותם צרכים, ולכל אחד ואחת מאיתנו מגיע טיפול אידיאלי המתאים לעורו ולתקופה הנוכחית בחייו. בטיפול נשקלים מגוון רחב של מאפיינים כמו הגיל, סגנון החיים, הארץ שבה שוהים המטופלים ותנאי האקלים בה וכד׳.
השאיפה שלנו היא להעניק לך את ההערכה הטובה ביותר לעורך, אשר תכלול טיפול כולל מהתחלה עד הסוף, בוקר וערב, ניקוי ושיקום. המטרה שלנו היא שבמהלך חודשים אחדים של שימוש נכון בתכשירים ״מְשַנֵּי מצב עור״ אתם תיווכחו בתוצאות.